Welkom bij Stichting Rebuild the nations of El Shaddai

De stichting die het goede nieuws verkondigt van het Koninkrijk van God. De boodschap van een eeuwig Koninkrijk van vrede. En de boodschap van de dood en opstanding van Yeshua (Jezus). Er is eeuwig leven mogelijk voor een ieder die gelooft in Yeshua (Jezus) de Zoon van God. Hij heeft de straf en het oordeel van de wet op het kruis voor ons gedragen. Een ieder die in Hem gelooft zal waarlijk vrij zijn. Zijn belofte is dat Hij ons volmaakte vrede geeft en rust welke de wereld ons niet kan geven.

Wij willen een ieder zijn ware identiteit helpen vinden en wij geloven dat dit begint bij een verandering in je hart.

h

Onze Visie

De visie van onze stichting is de mensen terugbrengen in de liefde en de vrede van de Vader.
In het Hebreeuws noemt men dit Teshuva. Wat betekent omkeren. We maken discipelen van alle naties.
En het geen wat is afgebroken, herbouwen we weer opnieuw. Vandaar ook de naam Rebuild the nations.
Yahusha(Jezus) zei breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem weer opbouwen. Zo herbouwen wij ook naties/mensen die misschien een gebroken hart hebben. Of op zoek zijn naar wie ze zijn. Rebuild the nations is geen religieuze organisatie maar een beweging van YAHUAH. En zij die naar de stem van YAHUAH luisteren zoals Kefas deed tijdens de storm zullen zijn koninkrijk zien.

Onze Doelstellingen

Onze belangrijkste doelstelling is wat Yeshua zijn discipelen leerde: Hij leerde zijn discipelen de boodschap en de visie van YHVH (YAHUAH) hier op aarde te verkondigen. Deze boodschap is dit goede nieuws van het koninkrijk van YAHUAH. Deze moest zichtbaar gemaakt worden aan een wereld die Hem niet kent. Het was geen religie of een theologie. Maar het was een relatie, een levensstijl tot een rechtvaardig leven in de Masiach. (Spreuken 21:21) Alleen door volgens zijn Torah (richtlijnen, instructies) te leven, kunnen we in het licht blijven wandelen. Torah is namelijk verkeerd vertaald als wet, wat vanuit het Griekse Nomos komt wat wel wet betekent. Torah betekent doctrine en leer, maar het zijn bovenal de richtlijnen volgens hoe wij dienen te leven.

Onze Diensten

Onze activiteiten zijn gebaseerd op het leven en de visie van Yeshua en Zijn boodschap van het koninkrijk. In deze boodschap staat centraal dat wij de zieken moeten genezen en dat wij aan armen dit goede nieuws brengen van het koninkrijk van God. Zodat ze tot de erkentenis der waarheid komen.