Welkom bij Stichting Rebuild the nations of El Shaddai

De stichting die het goede nieuws verkondigt van het Koninkrijk van God. De boodschap van een eeuwig Koninkrijk van vrede. En de boodschap van de dood en opstanding van Yeshua (Jezus). Er is eeuwig leven mogelijk voor een ieder die gelooft in Yeshua (Jezus) de Zoon van God. Hij heeft de straf en het oordeel van de wet op het kruis voor ons gedragen. Een ieder die in Hem gelooft zal waarlijk vrij zijn. Zijn belofte is dat Hij ons volmaakte vrede geeft en rust welke de wereld ons niet kan geven.

Wij willen een ieder zijn ware identiteit helpen vinden en wij geloven dat dit begint bij een verandering in je hart.

h

Onze Visie

De visie van onze stichting is de mensen terugbrengen in de liefde en de vrede van de Vader.
In het Hebreeuws noemt men dit Teshuva. Wat betekent omkeren. We maken discipelen van alle naties.
En het geen wat is afgebroken, herbouwen we weer opnieuw. Vandaar ook de naam Rebuild the nations.
Yeshua zei breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem weer opbouwen. Zo herbouwen wij ook naties/mensen die misschien een gebroken hart hebben. Of op zoek zijn naar wie ze zijn. Rebuild the nations is geen religieuze organisatie maar een beweging van YAHUAH.

Onze Doelstellingen

Onze belangrijkste doelstelling is wat Yeshua zijn discipelen leerde: Hij leerde zijn discipelen de boodschap en de visie van YHVH hier op aarde te verkondigen. Deze boodschap is dit goede nieuws van het koninkrijk van Zijn Vader. Deze moest zichtbaar gemaakt worden aan een wereld die Hem niet kent. Het was geen andere of nieuwe religie of een theologie. Maar het was een levensstijl tot een rechtvaardig leven zowel naar God als naar mensen. (Spreuken 21:21)

Onze Diensten

Onze activiteiten zijn gebaseerd op het leven en de visie van Yeshua en Zijn boodschap van het koninkrijk. In deze boodschap staat centraal dat wij de zieken moeten genezen en dat wij aan armen dit goede nieuws brengen van het koninkrijk van God. Zodat ze tot de erkentenis der waarheid komen.