Onze Doelstellingen

Onze belangrijkste doelstelling is wat Yeshua zijn discipelen leerde: de boodschap en de visie van YHVH (YAHUAH) hier op aarde te verkondigen; het goede nieuws van het koninkrijk van YAHUAH. Het was geen religie of theologie maar een relatie, een levensstijl tot rechtvaardig leven in de Masiach.

Onze Diensten

Onze activiteiten zijn gebaseerd op het leven en de visie van Yeshua en Zijn boodschap van het koninkrijk. In deze boodschap staat centraal dat wij de zieken moeten genezen en dat wij aan armen dit goede nieuws brengen van het koninkrijk van God. Zodat ze tot de erkentenis der waarheid komen.

Onze Visie

De visie van onze stichting is de mensen terugbrengen in de liefde en de vrede van de Vader. In het Hebreeuws noemt men dit Teshuva. Wat betekent omkeren. We maken discipelen van alle naties. En het geen wat is afgebroken, herbouwen we weer opnieuw. Vandaar ook de naam Rebuild the nations.