Voorlichting & TrainingRebuild the nations of El Shaddai kan ook ingehuurd worden voor de volgende trainingen, thema’s en huiskamer onderwerpen.
Er worden trainingen gegeven over het koninkrijk van God, evangelisatie en hoe je zieken geneest in autoriteit in de bovennatuurlijke kracht van het zoonschap. Maar ook hoe je gesprekken met mensen kunt voeren van uit een andere geloofsachtergrond zoals moslims, mensen van het Joodse geloof of andere religieuze achtergronden.
Er wordt daarbij ook een onderscheidt gemaakt tussen religie, of leven en wandelen in een relatie met de Vader. En dat is leven in een

voorlichting-training

‘golf’ beweging zonder stagnatie. Bij elke training gaan we er vanuit des te Gods bewuster je bent des te bewuster je zult zijn van jezelf.
Ook worden er trainingen verzorgd over identiteit en het vernieuwde denken van de nieuwe mens.
Alle trainingen worden gegeven vanuit een Bijbelse perspectief.
Alle onderwerpen en trainingen die worden behandeld zijn uitdagend, boeiend, pakkend en dagen de ander uit om uit zijn comfort zone te stappen. Omdat het geen standaard onderwerpen zullen zijn.

Er kunnen ook voorlichtingsavonden gegeven worden ten aanzien van de waterpompen in Oeganda die gebouwd zullen worden. En huisvesting voor weduwe en wezen aangezien deze primaire zaken dringend gewenst zijn.
Verder gaan we in de toekomst de volgende huiskamer onderwerpen behandelen zoals pesten op school of werk. We zijn bezig met iemand die gecertificeerd is om dit te kunnen geven.
Daarbij is er bij deze voorlichting ook ruimte voor entertainment zoals “spokenword” of een gedicht” en eventueel muziek.
Rebuild the nations is ook een stichting die gericht is op jongeren. Daarbij kunnen er Bijbel studies gegeven worden en voorlichtingsavonden specifiek gericht aan jongeren. Waarbij er thema’s voorbij kunnen komen die voor al leven bij jongeren.

Dit kunnen de volgende onderwerpen zijn: Waarvoor ben ik geroepen? En hoe kan ik hier achter komen? Wat is mijn identiteit? Hoe kan ik het maximale uit mezelf halen?
Dit kunnen ook sociale vraagstukken zijn die te maken hebben met ethische kwesties zoals geweld, abortus, zelfmoord en discriminatie. Maar ook andere zaken zoals verkering, het huwelijk en het onderscheidt tussen beiden. Muziek, pesten, problemen in de wereld. Het verschil tussen het Griekse denken wat geadopteerd is in de westerse samenleving, versus het Hebreeuws -en Bijbels denken zoals in de tijd van Yeshua/Jezus.

Ook wanneer u zelf een interessant thema heeft waar u graag invulling of aanvulling aan wilt geven vanuit Bijbelse perspectief kan dit uiteraard besproken worden.

Mocht u interesse hebben kunt u de onderstaande gegevens invullen dan nemen we contact met u op om te zien wat de mogelijkheden zijn.