Als het beleid ontbreekt, komt het volk ten val

Ik ben in het verleden met een plan gekomen wat kan bijdragen aan een gezondere samenleving. Een gezondere samenleving is voor mij een samenleving waarbij de ziektekosten laag zijn omdat er veel minder mensen ziek zijn. Stabielere gezinnen met minder scheidingen en waar in vaders hun rolmodel goed invullen. En minder zelfmoord en criminaliteit onder jongeren. Hierdoor is er minder blauw op straat nodig. Tevens hoeven er minder kosten gemaakt te worden om de veiligheid van de burgers te waarborgen. Als voorbeeld neem ik in deze blog het aantal zelfmoord gevallen onder jongeren. Deze is de afgelopen jaren erg omhoog gegaan, voor al onder jongeren met een zogenaamde allochtone(vind ik geen mooie benaming hiervoor) afkomst. Het plan wat ik had was een plan om o.a. het aantal zelfmoord gevallen onder jongeren te verminderen. Deze is sinds 1950 namelijk verdubbeld. Bidden alleen is niet genoeg actie is geboden. Anders zou het alleen maar een gebed zonder einde worden. Dit kan door een gedegen scholing, want een gedeelte van de opvoeding van kinderen vindt deels plaats op school. Alleen komt hier ook een financieel plaatje bij kijken. Ik kwam met een voorstel van 1 miljard waarbij ik alles inzichtelijk kon maken van wat er met de gelden gedaan zou worden. Toch zijn er sites zoals GG op het internet die je al gauw afschilderen als een oplichter en een charlatan. Terwijl ze zelf nooit het plan met inhoud onder ogen hebben gezien en niet weten en beseffen wat de achterliggende gedachten hier achter is. De moslimbroederschap heeft tenminste 1 miljard gekregen van de overheid (ik geloof zelfs dat dit bedrag vele malen hoger ligt) dit zijn terroristen die opstanden hebben veroorzaakt waardoor mensen de dood in zijn gejaagd. Inmiddels is vast komen te staan dat deze schenking ‘a waste of money was’ zie hier dit artikel in Elzevier. (Onder deze bizarre omstandigheden besloot de Europese Unie, dus ook Nederland, om Egypte miljarden aan steun te geven. De markt heeft geen vertrouwen in de Egyptische regering, de meeste Egyptenaren hebben geen vertrouwen in hun fundamentalistische regering – maar de Europese Unie.) http://www.elsevier.nl/Buitenland/blogs/2013/7/Egyptische-Moslimbroeders-doen-wat-ze-willen-met-Europees-geld-1297886W/ Onze regering steunde het terroristen regime van de moslimbroederschap met misschien wel vele miljarden euro’s van onze belastingcenten alleen hoor ik daar bijna nu niemand meer over. Men laat het maar over zich heen komen als een stelletje ‘makke schapen’. Er is o.a. 4 miljard naar Griekenland gegaan wat bedoeld was als een lening, de vraag is of we dit geld ooit terug zullen zien. Griekenland had geen visie afgeven die inzichtelijk maakte hoe ze deze fondsen zouden aanwenden om het land uit de schulden te krijgen. Feitelijk zijn ze failliet. Tenslotte is er als klap op de vuurpijl ook 10 miljard gegaan naar het Europese monetaire fonds. Met als optie dat het bedrag uiteindelijk nog aangevuld kan worden tot maximaal 50 miljard. Deze gelden verdwijnen gewoon in de bodemloze put. Ik heb mij altijd afgevraagd hoe het kan dat de samenleving en sites als GG en vele andere ophitsende sites hier aan steeds voorbij gaan. (http://www.geennieuws.com/2013/08/het-haagse-gestuntel-kost-nederland-50-milard-euro/)

Een plan die gebaseerd is op het boek Handelingen waarin een vereniging van gelovigen wordt opgericht, deze wordt dan weer met de grond gelijk gemaakt. Dit deden de farizeeërs in de tijd van Jezus ook vroeger.

Nederland die prat graat op vrijheid van meningsuiting en tolerantie is doorgeslagen. En het ergste is dat de samenleving het zich zelf laat welgevallen. Gelovigen dienen zich te verenigen om net als in Handelingen. Er dient een eigen economie te worden opgericht waarin scholen gebouwd worden die als fundament hebben het Woord van God. Op deze beginselen was onze samenleving ook op gebaseerd. Tot dat er verworvenheden van mensen werden ingebracht. Een voorbeeld hier van is het huwelijk deze is uitzonderlijk tussen man en vrouw, dan alleen is het heilig voor God.

Spreuken 29:2 Een koning houdt zijn land gezond door rechtvaardig te regeren. Wanneer de rechtvaardige regeert juicht de natie, maar als een goddeloze regeert kreunt het volk.

Op dit moment kreunt de natie om verlost te worden, laten de rechtvaardigen opstaan.

Want als het beleid ontbreekt komt het volk vroeg of laat ten val.

Navayo Leeuwin