Breaking News

BREAKING NEWS!!! LEES EN JE ZAL DINGEN HOREN EN WETEN DIE JE NOG NIET EERDER WIST

De worldcouncil of churches is een overkoepelende organisatie ‘een soort covering’ waar vrijwel alle kerkgenootschappen aan verbonden zijn. Ze opteren goede dingen te doen maar niet alles wat goed is, is goddelijk zul je zo meteen lezen en begrijpen. Ze zijn opgericht op 23 augustus 1948 in Amsterdam en zijn nu gezeteld in Geneve. Deze World council of churches heeft weer een verbond en verdrag gesloten met de paus aan wie zij weer verantwoording moeten afleggen. Vrijwel al deze gemeenten dragen een bijdrage af aan de katholiekenkerk (de paus). Die ook wel wordt gezien als een vertegenwoordiger van God hier op aarde. Vrijwel alle kerken zijn bij de World council of churches aangesloten. Van de protestantse kerk tot de pinkstergemeente. En ook de 7 daagse adventisten tot en met de de baptistengemeenten. Hun doel is één wereldvrede realiseren hier op aarde. Men is daarom bezig één wereldreligieus model op te zetten waarvan uit de katholieke kerk de hoogste zetel bekleed, door alle religiën zoveel mogelijk met elkaar te verenigen. In feite is het één grote dekmantel waaronder feitelijk alle religieuze geloofssystemen onder vallen. Zoals ook de Islam en het Jodendom. The National Council of Churches is an organization formally known as the Federal Council of Churches–which was organized in December, 1908, and then changed its name to the NCC in 1950. The NCC is made up of various churches within the United States of America who have agreed to become members, and to further the goals of the NCC/WCC. The goal of the NCC is the same as the goal of the WCC, since it was the leadership of the Federal/National Council of Churches which formed the WCC in 1948 (see World Council of Churches: Religion or Revolution, by Hugh Moreton & N.W. Hutchings, p 3). Their goal goes beyond just uniting all churches into one, and includes the same goals of Catholicism, the New Age, Free Masonry, the Illuminati, the United Nations, and other Satanic organizations–or the goal of a New World Order, with Lucifer as god and leader.

Feitelijk is het dus niet meer dan humanisme en een levensloze religie, want de mens staat centraal het draait meer om de mens dan de levende Messias. Al die kerken gaan onder de vlag van diezelfde World council of churches Ze vergaderen samen en nemen dan beslissingen voor kerkgangers zonder dat de Bijbel er bij wordt betrokken. Dat is waar het hier feitelijk op neer komt, daarom impliceert het woord op zich het zelf al. Christen(DOM). Men laat zich als makke schapen naar de slachtbank lijden met lange ei. Doordat ze hun verstand laten hersenspoelen hoe laat ik nog even door het midden. Want een gedeelte van de tienden die de mensen betalen in zulk soort kerken daar van gaat ook een gedeelte naar de WCC. Dus ook naar de Paus want alles valt feitelijk onder diezelfde katholieken kerk zoals ik al eerder beschreef.

Eén groot religieus systeem waar ook vele lijders onder vallen. Want waarvoor kussen deze wereldleiders (met lange ij) de ring van diezelfde paus? Wanneer ze een buiging voor hem maken. Zie foto met opschrift hier onder en daarbij is er geen onderscheidt. .Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen hmmmm (Selah, pause and think about that) De paus is een soort sinterklaas en goedheiligman geworden die zalig spreekt en mensen zalig verklaart. En die feitelijk de plek van God hier op aarde als plaatsvervanger inneemt. Zij hebben er voor gezorgd dat Maria ook een soort afgod is geworden, waardoor er ook veel Maria verering plaatsvindt. Gij zult u niet tot geesten van doden wenden. (Leviticus 19:31) Er zijn vele die spreken met overleden familieleden of bijvoorbeeld met Maria. En daarmee verontreinigen we ons zelf geestelijk. Het was zo rond 2008 of 2009 dat ik heb een gesprek heb gehad met een Pinkstervoorganger van een grote gemeente die mij dit zelf letterlijk heeft toegegeven dat op zo’n vergadering is besloten hoe de mensen gedoopt moesten worden. En dat alle mensen vanuit alle pinkstergemeenten op diezelfde manier zo gedoopt diende te worden. Het was een decreet. Omdat dit zo was afgesproken onderling tijdens een grote vergadering waar alle leiders en voorgangers van pinkstergemeenten aanwezig waren. Zonder dat de Bijbel daarbij is geraadpleegd, worden er tijdens deze vergaderingen dingen voor ons besloten op hoog niveau. Daarboven op zijn er ook vergaderingen van de WCC met alle kerken en gemeenten bij elkaar. http://www.oikoumene.org/en/member-churchestijdens deze vergaderingen worden er zaken voor dat jaar besloten waar aan alle gelovigen in kerken zich ook aan dienen te onderwerpen. Ik zie vaak ook een bepaald patroon terugkomen, zoals het geven van de 10 % aan de kerk, maar al het andere is ineens afgedaan. Nu komt het meest schrikbarende van allemaal. Deze zelfde World council of churces accepteert homosexualiteit. Zie mijn bron,,,,, For example, the World Council of churches accepts the ordination of women, approves the ordination of practicing homosexuals, and tolerates an amazing variety of heretical beliefs. At a “Re-Imagining” Conference in Minneapolis in 1993, the deputy general secretary of the WCC,

Read more here

Al die kerken leggen dus verantwoording af aan de paus en die mensen die in zulke gemeenten zitten zijn dus indirect nog onder het juk slavernij van een mens,waar ze allang van los hadden kunnen komen. (Galaten 5:1 Sta dan vast in de vrijheid waarmee de Messias (De enige echte ware Messias) ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten) Ik heb geen antipathie tegen de mensen van de kerk, Christenen of gelovigen. Want zelf geloof ik ook en zelfs meer dan dat, ik geloof in het hebben van een levendige relatie die vele harten rijk maakt. Alleen ben ik wel tegen het systeem waar ze onder vallen die mensen weer onder het juk van slavernij brengt en manipuleert en controleert. En het woord leert duidelijk laat u niet wederom een slavenjuk opleggen als of u weer in de wereld bent. Want anders moet je wel in de wereld blijven. Yeshua zei GA WEG ACHTER MIJ, SATAN, GIJ ZIJT MIJ EEN AANSTOOT, WANT GIJ ZIJT NIET BEDACHT OP DE DINGEN GODS, MAAR OP DIE DER MENSEN. Het systeem van de kerk is namelijk gebaseerd op man made laws en man made commandments en daarom wil ik deze mysterie voor goed en altijd ontmaskeren. Dat veel mensen zich zelf er van bewust worden waar mee we hier mee van doen hebben. We hebben te maken met het feit dat het doen van de wil van de mensen hier op aarde werken van satan zijn. Eén systeem waar iedereen onder valt en feitelijk daarin geknecht wordt.

De babelonische leer heeft daar ook haar geboorte van gekregen vanuit de katholieke kerk waar men geloofde dat er drie goden zijn inplaats van één. Deze leer heeft zich ook verspreid onder de diverse stromingen binnen de kerk. De babelonische leer heeft veel raakvlakken met het new age gedachtengoed, waar in geleerd wordt dat de mens als god zal zijn. Net zoals vele pinkstergemeenten onder de VPE vallen waar ze verantwoording aan moeten afleggen. En welke ook dient als een covering. Vallen vrijwel alle gemeenten onder de World council of churches. Dus ook bekende figuren als T.D. Jakes, Benny Hinn, Andrew Wommack en zelfs van wijlen Myles Munroe en ga zo maar door moeten zich daar ook daar aan conformeren. Heeft zijn vliegtuigongeluk misschien daarmee te maken? Hij zei in één van zijn laatste optredens verteld pas als je schuldvrij bent kun je zeggen wat je wilt. Maar vele kerken zijn niet schuldvrij omdat ze allemaal een bijdrage moeten afgeven aan de katholiekenkerk dus liever gezegd de WCC. Het hele kerksysteem van het Christendom onder valt is daarom één grote poppenkast. Voor wie het nog niet wist het Christendom is één grote leugen. Waarvoor dan? Omdat het onder een systeem valt welke niet goed is. Zij is niet zo door God voor ons was geschapen. Het is een systeem waar de belangen van de kerk zwaarder wegen dan van de Levende Christus zelf. Gelovig zijn is een nationaliteit met een nieuwe identiteit. En zeker geen religie of religieus zijn. Slechts één groep is niet aangesloten bij de WCC en je zal versteld staan wie. Wie het weet mag het zeggen. Verder heb ik nog een grote openbaring ontvangen ten aanzien van dit reusachtige onderwerp, alleen wil ik deze voor het moment niet op FB zetten. Ik heb al één bevestiging hier van ontvangen. To be continued. Dit is overigens de website van de WCC

Wie oren heeft die horen wie ogen heeft die zien. Mattheüs 24:24 – Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Alleen wie de Zoon heeft en belijdt zal waarlijk vrij zijn.