Een koninkrijk van leven maakt alle doden levend!

Enige tijd geleden las ik een bericht op een social media van iemand dat hij was geschrokken van een bepaalde berichtgeving. Hij had gelezen dat Christenen werden geëxecuteerd door moslims. Dit was gebeurt in een moslimland waarbij het bekend is daar vrijheid van meningsuiting daar een gemeengoed is. Andersdenkenden hebben geen recht van spreken en de brutale hebben de halve wereld. De groep waar om het ging heet ISIS. Ze zijn zelfs nog radicaler dan Al qaida. Hun doel is het stichten van een kalifaat en uiteindelijk moet daar uit een Islamitische rechtsstaat uit voortkomen. Vrouwen en Christenen hebben daar onder andere minder grondrechten. En als ze voor hun rechten opkomen moeten zij het in het ergste geval bekopen met de dood of anders wel iemand van hun naaste. Het hoeft dus geen enig introductie te hebben dat men denkt dit doel te bereiken o.a. door het zaaien van dood en verderf. Dit heeft weer als gevolg dat elke plaats waar deze boodschap van slecht nieuws wordt gepredikt een ravage wordt gebracht. Het punt wat nu speelt is wat daar gebeurt ook hier kan komen. Om te beginnen in een land in Europa. Religie is niet gebaseerd op het bouwen van relaties, maar is er op gericht om te kijken wat niet goed is aan de Godsdienst van de ander. Het is gewoon ontzettend slecht nieuws. Sinds mensenheugenis wordt er oorlog gevoerd door groepen die ieder een andere religie aanhangen. En ook groepen die beide dezelfde religie hebben vechten dan zelfs met elkaar, omdat er binnen die ideologie ook verschillende gezichtspunten kunnen zijn. Religie is een gedachtengoed welke gebaseerd is op tradities en inzettingen van mensen. Het is levensloos en zonder smaak en uiteindelijk kan het mensen zowel geestelijk als lichamelijk doden. Want het is één van de redenen dat men elkaar ook constant in de haren vliegt. Dat is ook de reden dat veel mensen die naar de kerk gaan geestelijk dood zijn. En vele zijn gestopt om te gaan omdat ze zich geestelijk niet verrijkt voelen door de vele discussies die er onderling zijn. Men is opzoek naar iets en als ze het op een bepaalde plek niet kunnen vinden kijken ze verder. Omdat ze er achterkomen dat diegenen die hun uit de Bijbel onderwijzen het vaak zelf ook niet snappen. En vaak zelfs niet aan het rechte eind hebben. Het grootste gevaar van religie is dat mensen verder kunnen gaan radicaliseren. Men gaat zo diep in een bepaalde gedachten goed zitten waardoor men andersdenkende negatief kan gaan bejegenen. Dit gebeurt doordat men zich gaat verheffen boven de ander en neer kan kijken op iemand anders die niet is zoals zij zelf zijn. Dit kan ook gebeuren binnen religieuze groepen onderling. Wanneer iemand niet aan bepaalde eisen voldoet kan er vaak peer pressure in werking treden. De omgeving of buitenwacht legt iemand een bepaalde druk op zodat diegene gaat doen wat zij willen. Dit gebeurt vaak doormiddel van manipulatie en intimidatie. En vaak zelfs tot de dood aan toe zoals je nu al ziet bij groepen als ISIS. En bij Syriëgangers uit Europa die vechten voor een kalifaat en dat is een moslimrijk, een islamitische rechtsstaat.

Ik wil in mijn schrijven een onderscheid maken tussen het hebben van een relatie en religie wat gebaseerd op geboden, wetten en regels van mensen. Bij religie staat de mens altijd centraal bij een relatie is de mens belangrijk, maar God staat daar in centraal. En wel op de wijze zoals het echt moet. Jacobus 1:27: Ware godsdienst voor God, de Vader is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.

Het omzien naar de zwakkeren en de zieken dat is een geloofsvisie die gebaseerd is op een relatie inplaats van een religie. Wat niet meer is dan een theologie.

In Syrië en Irak willen mensen een kalifaat stichten door een eigen koninkrijk op te zetten.

Dit doel wordt bereikt door de ander uit te schakelen, door een leven te doden en een ander zijn vrede te ontnemen.

Yeshua/Jezus had nooit als doel om hier op aarde een religie te stichten maar om een regering hier op aarde te vestigen. Deze regering had als doel om mensen leven en vrede te geven en overvloed. Jezus wiens Hebreeuwse naam Yeshua is, wat betekent Hij die is gekomen om te redden wat verloren is was gekomen om leven te geven. Want Hij is het Leven. En het overvloed van leven wat Hij in zich had en wat in Hem woonde, daar van droeg Hij ons als Koning op dit ook aan andere te geven. Zodat zij die geen leven hebben leve in zich zelf mogen vinden. Dit gebeurde door het koninkrijk van God te demonstreren.

Door om te zien naar weduwe en wezen, door zieken te genezen en zij geestelijk zwak zijn weer op te richten. Religie is gebaseerd op eigen gerechtigheid en op tradities en daardoor maken zij het Woord van God krachteloos. En zie je dat er in vele kerken ook geen leven meer is, omdat vele het ware gedachten goed van de Christus verlaten hebben. Men ziet niet meer het verschil tussen een radicale moslim of een radicale Christen, omdat ze allemaal kijken wat er niet goed is aan de ander. Het koninkrijk in de hemel is een andere koninkrijk dan de koninkrijken en regeringen die heersen hier op aarde. Inplaats van ik-gericht te zijn wordt er gekeken naar het belang van de ander. Inplaats van te klagen heeft men geleerd om te verdragen. Inplaats van te haten heeft men geleerd om juist diegene lief te hebben die hun haten. Toen Stephanus als ambassadeur van de levende Christus werd vermoord zij hij voordat hij stierf deze gevleugelde woorden. Vader rekent u ze deze zonde niet toe. Jezus was zijn leidend voorbeeld hier in, want zijn woorden waren Vader vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen. Zij zochten geen schuldigen zij zochten het bij God en daardoor uiteindelijk bij zich zelf. Ze hadden een relatie en waren op de juiste positie gepositioneerd de Vader die in de hemel zijt van dienst zijn.