Een visie die het waard is om voor te sterven

Geloof zonder vrees

Dit zijn landen waar geloof een prijs kost. Hoe velen van ons zouden bereid zijn die te betalen voor hun eigen idealen?

En hoe veel zouden bereid zijn hun eigen leven te verliezen in dit leven zodat ze het terug kunnen vinden in het leven wat nog moet komen?

Vragen waar op vele van ons pas op kunnen antwoorden wanneer ze er mee te maken krijgen net als wat bij deze vrouw is gebeurt.

Woorden schieten tekort wanneer ik dit zie of lees. Hoe kan het toch dat dit soort zaken te weinig in de media worden belicht? Hoe komt het toch dat vele niet lijken te weten wat er in landen als deze spelen?

Het belangrijkste wat ik weet is wanneer je een waardige visie of boodschap uitdraagt.

Dan is dat een boodschap die het waard is om voor te sterven.

Wat het voor mij onbevredigend maakt is dat er straks een kind wordt geboren zonder moeder, mocht dit vonnis echt uitgevoerd worden.

Doordat ze niet te vrijheid had om te kiezen omdat de overheid voor haar bepaalde wat er moest gebeuren. En wat ze moest doen.

Kies je er voor om te leven dan moet je teruggaan naar de onderdrukking en de onderwerping van in dit geval de Islam. Maar wanneer je kiest voor je eigen idealen die verbonden zijn aan jouw eigen identiteit moet je het bekopen met de dood. Ik geloof zelf niet in een religie. Want het roept alleen maar tegenstellingen op tussen twee groepen.

En het drijft mensen alleen maar verder uit elkaar, want er wordt niet gekeken naar wat men bind maar naar waar in men in verschilt. Wat vele niet begrijpen is dat de Islam gebaseerd is op een sharia wetgeving en het wordt geleid vanuit een wetboek. Het is gewoon een normaal rechtssysteem welke al wordt uitgevoerd in diverse landen.

In spreuken 29:2 staat er geschreven Als de rechtvaardigen toenemen, verheugt zich het volk; maar het volk zucht, als een goddeloze heerst.

Ik geloof wel in een relatie en in een verbond met de Vader, wanneer deze is gebaseerd op een tweezijdige relatie in wat men met elkaar bind.

Ik geloof dat we in een wereld leven waarbij er steeds meer controle komt bij hoe men moet leven ook al ben jezelf een andere mening toegedaan.

We zijn genoodzaakt om allemaal een zorgverzekering te hebben anders krijg je na 4 maanden wanneer je verzekering is verlopen in december een boete. In vele landen als Soedan bepaald de overheid al over privé aangelegenheden die tot zeer ver gaan, net zoals bij deze vrouw Mirjam.

Er zal eens een punt komen dat we net als deze vrouw tot een conclusie komen dit is een visie die het waard is om voor te sterven. Natuurlijk ligt er een glorierijke en vreugde volle toekomst voor ons. Maar er staat geschreven dat een ieder die een godsvruchtig leven wil leiden hier op aarde in Christus zal door vele verdrukkingen heen gaan. En zal vervolgd worden. Daarbij moet ik onbewust terug denken aan deze vrouw.

Een gevoel van hopeloosheid lijkt zich te kunnen meester maken op mij. Want dit mogen we niet over onze kant laten gaan. Alleen is zij ver weg en ik ben hier, wij zijn hier. Maar aan de ene kant is het ook toch ò zo dicht bij.

In mijn gedachten is deze vrouw hoewel ze gevangen lijkt door dit bekrompen systeem van de sharia toch vrij. Geen enkele wetgeving hoe groot ook, hoe invloedrijk ook kan het geen waar in wij geloven ontnemen. Zelfs niet door manipulatie of intimidatie. Alleen de angsten uit het verleden kunnen ons misschien hierdoor laten bezwijken.

Want hoewel men haar leven van haar kan afpakken en haar man straks geen vrouw meer heeft en haar kind misschien straks zonder moeder. Heeft deze vrouw toch overwonnen want ze gaf haar geloof niet op en ook niet haar vrijheid om te kiezen waarvoor staat. Men kan alles van je afpakken misschien zelfs je kind, maar hetgeen waar in je gelooft en wat je drijft. Dat is vaak het enige wat over eind blijft staan door de kracht van liefde. Wat is als een man die opzoek is naar zijn geliefde.

Wanneer ik in stilte daar aan denk geloof ik dat zij die vond in haar liefde voor de Messias, Jezus a.k.a. Yeshua. Want ze verkoos een leven met Hem inplaats van dat van een levensloze religie. Die alleen onderdrukt en onderwerpt.

Een levensloze religie die haar, haar man en kind kan kosten. Maar haar loon zal groot zijn bij de Vader. En God is nog steeds instaat om voor een uitkomst te zorgen. En dit zal niet voor het eerst zijn. Want hoe velen zouden wel de moed in schoenen zijn gezonken. Daarom heet deze topic een visie die het waard is om voor te sterven. Wanneer je een visie hebt waarbij je denkt hiervoor zou ik kunnen sterven als het moet. Dan weet je dat je waarlijk op de goede weg bent. Hoewel ik denk dat dit verhaal van die mevrouw in Soedan tot het extreme af is. Geloof hoort te binden en ons niet van elkaar te scheiden want anders is het geen geloof meer. Het is verworden tot niets anders dan een levens loze religie. Toch gebeurt het vandaag de dag veel dat vele sterven. Omdat ze geloven dat ze in hemel met zoveel maagden zullen zijn. Wanneer men gelooft in de leugen is men tot veel instaat. Wanneer we weten dat we leven voor de waarheid zouden wij dat dan niet des te meer meer moeten zijn? Of blijkt het slechts een leven te zijn voor de schijn? Jezus/ Yeshua en zijn discipelen genazen de zieken en vele kwamen tot geloof, maar zij deden dit vaak met gevaar voor eigen leven. Alleen in tijden van verdrukking blijven de ware gelovigen over, omdat ze geloofde in een visie die het waard is om voor te sterven. Het enige waar het nu om draait is de ware geloofsvisie. De ware geloofsvisie is een visie die bereid is om te geven. Die bereid is om het leven wat in jou is te geven aan de ander. Het is een opofferingsgezinde liefde die zijn leven neerlegt voor de ander.