Een zeer krachtige en bewogen boodschap! Jesus at the centre of it all?

Jesus at the centre of it al?

“Jesus, at the centre of it all… Jesus at the centre of it all… From beginning to the end It will always be, it’s always been You Jesus, Jesus”…

Een populair lied onder jong en oud. Afgespeeld in de auto, I-Pod, I-Pad, telefoon, lap top en ga zo maar door… Het is een lied dat het denken van vele christenen in deze tijd weergeeft. Maar is dit denken ook Bijbels?

Tegenwoordig maakt het bijna niet uit welke kerk je binnenstapt of naar welke kerk, voorganger of prediker je op internet luistert, Jesus/Jezus, is de naam die je het vaakste hoort vallen tijdens de dienst, tijdens de zang en tijdens preken. “Het draait allemaal om Jezus, zonder Jezus zijn we niks”, of soortgelijke uitspraken hoor je dan. Alhoewel dit tot op zekere hoogte meer dan waar is, schuilt hier toch een gevaar in…

Namelijk dat Yah’shua belangrijker wordt gemaakt dan de Vader. Dat Yah’shua in woord en daad, in gebed en aanbidding hoger wordt gemaakt dan de Vader. Velen zullen misschien met hun mond belijden dat de Vader zeker ook belangrijk is. Toch blijkt dat niet uit de manier hoe ze spreken en de manier hoe ze denken.

Yah’shua heeft gezegd dat de mond overloopt waar het hart vol van is. Als Yah’shua 10 keer vaker wordt genoemd dan de Vader of de Vader niet eens genoemd wordt, is het maar de vraag of de Vader wel centraal staat in het gebed, in de preek, in de aanbidding, in het hele geloofsleven.

Wanneer Yah’shua ons leert bidden, leert hij ons niet om tot hem te bidden maar tot de Vader. Als hij zelf bidt dan bidt hij tot de Vader. Yah’shua zegt ons dat wij volmaakt moeten zijn zoals de Vader in de hemel volmaakt is. En op het moment dat wij hem belijden, zal hij ons belijden bij… de Vader. Van de wederkomst van de Zoon, weten niet de engelen en niet de zoon maar alleen de Vader. In bediening van Yah’shua zien we altijd dat de Vader centraal staat, in al zijn boodschappen. Aangezien wij zijn discipelen zijn, moeten we dan niet zoveel mogelijk op hem lijken en ook verwijzen naar de Vader?

Ook als wij kijken naar de brieven van de apostelen zien we eigenlijk dat de Vader centraal staat. Jakobus geeft aan dat al het goede van de Vader komt, dat wij met onze tong de Vader loven en dat de zuivere godsdienst voor de Vader is om weduwen en wezen te bezoeken. Petrus begint zijn brief met de tekst: Geloofd zij de God en Vader VAN Yah’shua de Messias. Johannes zegt in zijn brief dat de Vader zo een grote liefde voor ons heeft dat wij Zijn kinderen genoemd mogen worden. En dat de Vader de zoon gezonden heeft om onze redder te zijn. Hoe meer ik het woord lees, hoe meer ik zie dat de Vader een eindeloze liefde voor ons heeft en deze bijzondere liefde heeft Hij getoond in Zijn Zoon Yah’shua.

In alles wat Yah’shua heeft gedaan, kunnen we zeker de liefde van de zoon zien. Daarom is hij zeker ook eer, lof en heerlijkheid waardig. Maar de liefde van de Zoon komt voort uit de liefde die de Vader voor Zijn Schepping heeft. De hoogste eer, de hoogste lof en de hoogste heerlijkheid, komt daarom ook werkelijk de Vader toe. Laten we ervoor zorgen dat de Vader weer centraal mag staan in onze handel, in onze wandel, in ons gebed, in onze aanbidding, in ons denken en in alles wat we doen. Want als we meer op de Vader zullen lijken, zullen we automatisch ook meer op Yah’shua lijken.

If the Father is at the centre, Yahshua wil be at the right of the One Who is the centre of our lives… And through the Son, we see the reflection and glory and we will come to the One Who sits on the throne… Our beloved and glorious heavenly Father…

N.M.