Macht om goed te doen

Wanneer het in onze macht is om goed te doen mogen wij dit niet nalaten.

God is nog steeds een God ”’that can work beyond the impossible”. Vele geloven dat er geen God kan zijn die bestaat. Want hoe kunnen er anders zoveel ziekten en problemen zijn in de wereld. De reden hiervoor ligt vaak dichterbij dan je denkt! De mens heeft vanaf het begin al een vrije wil gekregen net zoals in het Hof van Eden bij Adam en Eva. Elke dag hebben wij een vrije keuze om goed te doen of om kwaad te doen. Om iemands leven te redden of hem te doden.(Zowel geestelijk als fysiek) Om iemand te helpen of om hem aan zijn lot over te laten. Dus wij hebben de keuze om goed te doen jegens de ander of om hem juist willens en wetens kwaad te doen.

Wanneer het in onze macht is om iemand te helpen wat doen we dan? Kijken we dan ook naar onze eigen belang of naar het belang van de ander?

In Spreuken 3:27 staat Onthoud het goede niet aan wie er recht op hebben

als het binnen je macht ligt dat te doen.

Dus wanneer wij iets goeds kunnen betekenen voor de ander maar dit nalaten, dan is het feitelijk hetzelfde als het doen van iets slechts.

Vele denken in deze tijd dat God opgehouden is om te werken of niet reël is. Dit komt omdat er nauwelijks Godsbesef meer is. Daardoor zijn de mensen ook argeloos op de dingen die komen gaan.

Maar één staat vast! God heeft altijd het laatste woord ook in deze tijd.

Hij wil nog steeds dat Zijn Woord dit goede nieuws verspreidt wordt, welke gepaard gaat met alle wonderen en tekenen die daar bij horen.

Toch zijn er velen die onwetend zijn als het gaat om deze dingen. Daardoor dreigen vele en hier een leven op aarde te leven, zonder de waarheid ooit te kennen. Soms gebeurt dit omdat ze er gewoon niets van willen weten en hun antwoord en mening al klaar hebben. Vaak komt het omdat men verblind is om het licht van deze waarheid te kunnen zien. Maar jammer genoeg is het ook vaak zo dat men bang is om deze waarheid te kennen. En dat naderhand blijkt dat het echt is. Hierdoor zouden ze een stap in geloof moeten nemen, maar wat als je niet eens gelooft in jezelf laat staan in de ander. Dan is het nog moeilijker om te geloven in een God die je niet ziet.

Ik geloof dat God mensen als instrumenten wil gebruiken om zijn licht in deze duistere wereld te laten schijnen. Eéns zal de dag komen dat zijn Zoon terug komt en wat zal er dan gebeuren?

Niemand weet het zelfs zij die wel geloven niet, ook Jezus zelf niet. Alleen de Vader de weet het die in de hemelen is. Want Hij heeft over al en altijd het laatste Woord.

Er staat geschreven waar er geen visie is daar verwildert het volk. We leven onder regeringen met gebrek aan visie. Want een echte leider dient het volk maar een dictator wil graag gediend worden.

In deze wereld zijn er in alle rangen en standen zelfs op vele werkplekken regeringsleiders of werkgevers die graag gediend willen worden. Slavernij maar dan in zijn modernste soort bestaat nog steeds.

Alleen heeft God zijn Zoon gestuurd om ons daar van vrij te zetten. Daarom is zijn naam ook Yeshua. Wat niets anders betekent dan de Heere redt. Of Hij die gekomen is om te redden, maar ook om te genezen. Daarvoor wil Hij ons mits we hier open voor staan gebruiken als Zijn instrumenten. Zonder dat we hiervoor de eer naar ons zelf toetrekken. Moslims geloven in een god die ze in hun opvoeding hebben meegekregen en vaak weet je dan niet weten. God zegt in de Bijbel onderzoek alles, beproef alles. Geloof is daarom ook een keuze en niet iets wat je van jongs af aan al hebt meegekregen in vele opzichten. Het is namelijk iets wat je moet ondervinden en dat kan alleen wanneer je werkt aan een relatie met God. Een bovennatuurlijke relatie!