Make your self approved

Behalve de Bijbel lees en bestudeer ik ook andere geschriften zoals de apocriefen boeken. En andere evangeliën die men buiten de Bijbel zijn gehouden mede door de Katholieken. Het is een blijft een authentiek boek, maar er zijn ook andere geschriften die ook authentiek zijn. Ik lees ze puur om te bestuderen en om er uit te leren. Sommige geschriften zoals de gnotische geschriften daarvan geloof ik niet dat ze komen vanuit het hart van de Vader. Andere geschriften zijn echter wel authentiek zoals bijvoorbeeld Didache. Hoe kun je dat weten? Ik geloof dat onderscheiding van geesten hier in belangrijk is. Verder geloof ik dat keizer Constatijn tijdens het concilië van Rome vele zaken verdraaid heeft. Daar hebben we ook het huidige kerksysteem aan te danken, welke niet gebaseerd was op Handelingen en onze Heiland. Maar meer gericht was op de mens.

Constatijn is ook mede de grondlegger geweest van het Christendom. (Ja je hoort het goed) Want de Zoon van God kwam niet op deze aarde om een reiligie te brengen….. maar het koninkrijk van God. Wijlen Myles Munroe was één van de weinige die deze waarheden ook zag.

Hij zag ook de juiste balans tussen wet, gerechtigheid, oordeel en genade. Dit spoor is men nu bijster geraakt. De focus van mijn schrijven ligt op de uitspraak die ik las in één van deze oude geschriften van onze Messias Yahusha. Waar ik later op terug zal komen. Maar eerst wil ik zijn naam verklaren. Want dat was zijn echte naam in het Paleo Hebrew. 500 jaar geleden pas werd de naam vanuit het Paleo in het Grieks vertaald naar Jezus.Voor die tijd bestond de letter J niet eens. Die is er later pas bijgezet. De letter J bestaat ook zelfs niet in het Hebreeuws. Alles is te achterhalen wanneer je studies doet en alles bestudeert ten aan zien van kerkgeschiedenis. Vele mensen zeggen dat ze voorzichtig zijn met het bestuderen van de apocriefen en andere geschriften. Maar ze lezen wel vele Christelijke boeken van mensen wiens geestelijk leven ze niet eens inside -out kennen.

Natuurlijk worden er vele zieken genezen in de naam van Jezus dit heb ik zelf ook zien gebeuren door mijn handen. Alleen vergeet men dat dit kwam door geloof. Hij zei jouw geloof heeft je genezen. Of het geloof van diegene die Hem genas. Dit waren allemaal zondaren en geen gelovigen die meestal werden genezen. Tegenwoordig zie je dat in veel kerken men pas voor je wilt bidden als je bekeert bent. Nu de uitspraak die tegen kwam…..

Distress will come upon the world because of transgression of the law.

Wanneer we om ons heen kijken kun je niet onderkennen dat er van alles om ons heen gebeurt. Eerst was er die aanslag op die spelersbus in Dordmund, later de problemen die speelde in Zweden. En nu is het Manchester. Wat de Vader mij laat zien is dat de gemeente in een grote winterslaap is, waar het dringend uit wakker moet komen. Kinderen die slachtoffer worden van pedofilie. Anti-human trafficing wat nu bijna over al in de wereld plaatsvindt. Dit zijn vaak kinderen die als sekslaven worden gebruikt en zo kan ik maar door gaan.

En dat er vele dwalingen zijn binnen gekomen zoals de opname leer, die mensen alleen maar passief maakt en in angst houdt. Ook dit is een Babylonische leer die tot 1800 na Masiach (Christus) niet eens bestond. Deze was bedacht door J.N. Darby hij had deze lering binnengebracht. Vele geloven dat de wet niet meer van kracht is en daarom is er ook een overtreding van de wet. Dit komt omdat vele niet weten wat wet inhoudt of voor staat. Dit komt door gebrek aan kennis waardoor ze ten onder gaan. Dit is namelijk anders vertaald vanuit het Hebreeuws naar het Grieks. Het woordje wet in het Grieks betekent nomos. En is vertaald vanuit het Hebreeuws waar in het Tora betekent. Tora betekent echter geen wet. Maar de Tora zit echter wel in de wet. Tora betekent namelijk veel meer dan wet alleen. Daar gaan de meeste ook de mist in. En tegenwoordig worden er allemaal teachings gemaakt door ‘so called’ Bijbel leraren over dit onderwerp. Tora betekent ook onderwijzing, het betekent leer en instructies. Diezelfde instructies passen we nog steeds toe.

Want we geloven nog steeds dat stelen,liegen, overspelen of afgoden aanbidden niet goed is. Dit deden de vroegere apostelen ook. Want je kan het Nieuwe (wat eigenlijk vernieuwde verbond is) niet begrijpen. Zonder dat je het ‘Oude’ (Wat het oorspronkelijke verbond is snapt) De vragen die gesteld moeten worden is het volgende: Betekent de wet afschaffen over vervullen hetzelfde? Of zijn het toch twee hele verschillende dingen? Verder geloven sommige dat onze Heiland al teruggekomen is en dat het koninkrijk er al is. Ik geloof ook dat het koninkrijk er is maar dan wel geestelijk. Zeker nog niet fysiek en daar gaat het met name in het geloof mis. Door deze aanname te doen.

Want als het koninkrijk er fystiek was geweest dan zullen we onze Heiland ook in die hoedanigheid zien. En dan zouden sommige profetieën nu ook vervuld zijn. Er zouden geen wapens meer gemaakt worden en geen oorlogen meer zijn. Dus ook geen aanslagen. We zien ook veel moderne afgodsbeelden om ons heen. Dan heb ik het niet alleen over Boeddha beelden. Maar ook moderne afgoden zoals Michael Jackson er ook één was. In Psalmen en openbaringen staat dat deze namen eerst moeten vervagen.Op dit moment is dit absoluut niet aan de orde. Net zoals bij Amelek ook het geval is geweest. Mijn vraag is tenslotte is bestaat Amelek nog? Want ook deze naam zou uitgewist worden. Daarvoor zullen we eerst moeten weten wie Amelek is.

Navayo Leeuwin