Nieuwe ontwikkelingen waterpompen Oeganda - New developments pumps Uganda

Missie trip naar Oeganda en de waterpompen

Maandag 26 september 2016

Het is al enige tijd geleden dat er een nieuwsbrief is geschreven, dit komt omdat we erg druk bezig waren met de opleveringen van de nieuwe waterpomp. Maar wanneer je deze hele nieuwsbrief uitleest, zul je niet teleurgesteld uitkomen want ik kom met groot nieuws. Maar nu eerst even to the point: Het was een enorme mijlpaal voor de mensen in Tororo die leven in het gebied waar de pomp is geplaatst. Dit komt doordat het in een gebied ligt, die vaak over het hoofd wordt gezien. Mede door de slechte infrastructuur gaat men er niet graag heen. Hoewel er veel tijd en moeite aan voor af is gegaan is de waterpomp als nog geïnstalleerd.

Het werk is daarmee alleen nog niet af, want in het gebied waar de pomp staat wonen er vele mensen die geen transport hebben. Die moeten dus vele kilometers afleggen voor water. Het is de bedoeling dat er in totaal minimaal 10 waterpompen worden geplaatst. Aangezien het gebied waar de waterpompen dienen te komen zeer groot is.

Daarom moesten er eerst diverse gesprekken plaatsvinden met aannemers en andere contactpersonen, alvorens dit alles gerealiseerd kon worden.

Waterpomp 3

Waterpomp 4

Mede door de slechte infrastructuur was het moeilijk om aannemers te vinden, die het wilde doen voor een redelijke prijs. Ze willen het liefst alleen komen wanneer er minimaal 4 waterpompen tegelijk worden geplaatst in naburige gebieden in de omgeving. Dit zijn zaken waar wij ook mee te maken hebben gekregen. Behalve de plaatsing van de waterpomp is er ook goede onderhoud nodig die er voor zorgt dat de waterpomp in goede staat blijft werken. Dit is ontzettend belangrijk omdat vele mensen tegelijk gebruik maken van de waterpomp, waardoor hij na verloop van tijd stuk kan gaan of beschadigt kan raken. In het ergste geval kan de watertoevoer onder de grond stagneren of zelfs opraken. Dit zijn zaken waar vele mensen vooraf geen rekening mee houden. Ik ben daar zelf in de loop van het proces achter gekomen. In zulke gevallen moet de pomp dan 5 tot 10 meter verder verplaatst worden van de vorige plek. Zelf ga ik er vanuit dat dit niet zo snel het geval zal zijn, omdat er 130 meter diep is geboord, alleen kan er in de toekomst van alles gebeuren. Het is daarom ook een zeer spannend en uitdagend project te noemen. De waterpomp die er nu staat pompt meer als 2000 liter water per dag. Ongeveer 1000 mensen per dag maken er gebruik van. We zijn in augustus met een groep uit Nederland naar Oeganda gegaan. Daar hebben we met onze eigen ogen de leef -en woonomstandigheden van de mensen kunnen aanschouwen. In de gemeenten en de plaatselijke gevangenis waar we op bezoek waren, had niet een ieder de beschikking over een Bijbel. En sommige hadden ook te kampen met een gebrek aan voedsel of konden niet naar school. Uiteindelijk hebben we via de stichting 120 Bijbels kunnen schenken aan de gevangene en mensen in de gemeenten van Tororo. En binnenkort hopen we nog een grote gift die kant op te laten komen. Alleen bleek dat de noden groter waren dan de mogelijkheden die wij de mensen daar te bieden hadden. Tot dat ik tot het inzicht kwam dat het alleen maar zo lijkt te zijn dat de voorzieningen die voor handen zijn minder zijn dan wat nodig is.

Als een burger van het koninkrijk van God leef ik met de verwachting dat de voorzieningen groter zullen zijn dan de noden. Dit geschiedt alleen wanneer je gelooft en leeft volgens het Koninklijke identiteitsprincipe, waarin je vertrouwt op de beloften en voorzieningen van God de Vader. Deze staan opgetekend in zijn burgerlijk wetboek en daar in staat geschreven dat Hij al onze noden zal ledigen. Wanneer we ons identificeren met hem en leven volgens zijn beschaving. In eerste instantie ging ik er vanuit dat een waterpomp minimaal € 1000 tot maximaal € 1500 zou zijn. Het vroeg om een grote mentale omslag qua denken toen bleek dat de pompen in totaal € 5000 zouden zijn. Mede door deze verandering zijn er nu al € 9200 aan giften binnen gekomen voor de waterpompen. Nog € 800 te gaan en we kunnen toe werken aan de volgende waterpomp.

Dit is al veel meer dan wat was voorzien of verwacht.

Het is ons verlangen dat het hierbij niet zal eindigen en dat dit slechts een begin zal zijn van nog veel meer andere zaken die van de grond zullen komen. Zoals het bouwen van een school en het bouwen van woningen voor de weduwen en wezen waar ze goed en veilig kunnen samenleven. Daarvoor is nog meer hulp nodig om dit alles van de grond te kunnen krijgen. Alleen al door de waterpomp die nu gecreëerd is zijn vele mensen levens veilig gesteld. Mensenlevens die anders misschien waren omgekomen door gebrek aan drinkwater, of door een slechte hygiëne wegens vervuild drinkwater. De belangrijke oorzaak van vele ziekten als difterie, cholera, longontsteking en malaria hebben als oorzaak dat ze zijn ontstaan door vuile handen, vuil drinkwater of slechte hygiëne.

Waterpomp 5

Verder wil ik u aandacht vragen voor het volgende artikel: Hier in komt duidelijk naar voren dat ziekten zoals hepatitis A veroorzaakt worden door vuil en besmet drinkwater. https://www.lcr.nl/Via-voedsel-en-drinkwater Vele duizenden mensen komen te overlijden door ziekten als deze. En hoewel we vele zieken genezen hebben zien worden voor onze eigen ogen in de naam van King Yeshua. Kunnen we helaas niet overal tegelijk zijn. Daarom trainen we nu ook anderen om hetzelfde te gaan doen. Yeshua (Jezus) genas niet alleen de zieken, Hij gaf mensen ook te eten en te drinken. (Zie de overlevering van de 5 broden en twee vissen in de Bijbel) Ik geloof dat ook in deze tijd met minder toch 5000 man gevoed kunnen worden net zoals Yeshua (Jezus) dit ook deed als een levend voorbeeld naar ons. En nu kom ik met het grote nieuws: Het is officieel vanaf heden kunnen we ook waterpompen gaan plaatsen in Ghana. Er zijn al gegadigde die interesse hier in hebben getoond.

Navayo Leeuwin Rebuild the Nations of Eil Shaddai