Plaatsing van waterpompen in Oeganda

Waterpomp 1

Uw ontvangt deze nieuwsbrief omdat u aan heeft gegeven op de hoogte te willen blijven van ons steunproject in Oeganda. Dit project betreft een schoon drinkwater project voor mensen die geen toegang hebben tot schoon drinkwater.

Op 10 augustus tot 23 augustus 2015 zijn we met een team uit Nederland naar Oeganda geweest om een groep mensen te trainen hoe ze de zieken kunnen genezen. We trainden ze hoe ze door vernieuwd te zijn in hun denken kunnen wandelen in autoriteit.

Dit deden we door onderwijs te geven van en over het koninkrijk van God en hoe we moeten wandelen als kinderen van de Allerhoogste.

Daarnaast brachten we het evangelie in de plaatselijke gemeenten waar ze samenkomsten hebben. Maar ook waren we dagelijks in de straten van Oeganda te vinden om het evangelie te verkondigen.

Tijdens onze trip kwamen we er achter dat er meer nodig was dan het genezen van de zieken alleen. We gaven onderwijs van het Woord van God aan de gelovigen die graag de volgende stap wilden maken in hun geloofsleven. Tijdens het onderwijzen kwamen er achter dat niet iedereen in deze gemeenten in het bezit was van een Bijbel. Iedere gelovige die in een relatie wandelt met God zou in het bezit moeten zijn van een Bijbel.

Verder waren er bij de meeste mensen ook zichtbare problemen in de primaire en secundaire levensbehoeften. Hierbij kun je denken aan het niet naar school kunnen gaan, vanwege een tekort aan aanwezige fondsen. Maar ook op het gebied van huisvesting, eten en drinken zagen we een groot gebrek in Oeganda.

Vele weduwen wonen in een erg klein huisje zonder toilet of elektriciteit. Sommige huizen hebben niet eens een dak. De leefomstandigheden zijn schrijnend om te zien. En zonder hulp van de gelovige gemeenschap kunnen ze niet overleven. Dit geldt ook voor de wezen die in dezelfde omgeving wonen.

Daarbij zagen we ook dat transport in de omliggende gebieden een groot probleem is. Mensen moeten vaak vele kilometers lopen om een samenkomst bij te wonen van de gemeente. In de omgeving zijn er geen plaatselijke winkels in de buurt en ook geen waterpompen met schoon drinkwater.

Waterpomp 2

Het grootste probleem is het niet kunnen verkrijgen van schoon drinkwater in die gebieden omdat er geen waterpompen of handpompen aanwezig zijn om in die levensbehoefte te voorzien.

Daarom zag je dat er veel mensen waren voor wie we baden die last hadden van hun buik omdat ze vervuild water hadden gedronken. Velen leden ook aan ziekten zoals malaria en longontsteking. Malaria en longontsteking zijn veel voorkomende ziekten in Oeganda. De meeste mensen die daar wonen zijn er al eens mee in aanraking gekomen.

Vooral kinderen onder de 5 jaar sterven aan longontsteking. Malaria is zelfs doodsoorzaak nummer één in Oeganda. Longontsteking is een ziekte waarbij virussen zich veelal door de lucht verplaatsen en de ziekten overbrengen op anderen. Dit zijn vaak mensen die al een verminderde weerstand hebben. Eén manier om dit te voorkomen is door regelmatig je handen te wassen met water. Alleen gaat dit moeilijk omdat er geen schoon drinkwater is in de directe omgeving.

De mensen in de dorpen moeten vaak vele kilometers afleggen om schoon drinkwater te vinden waar ze zich kunnen wassen. U begrijpt dat iemand die ziek is zich niet eenvoudig kan verplaatsen om op zoek te gaan naar water, zeker omdat transport in die gebieden een groot probleem is.

Daarom hebben we besloten om in samenwerking met andere stichtingen en bedieningen een schoon drinkwaterproject op te zetten. Daarbij zullen er waterpompen en handpompen geplaatst worden in Oeganda. Het gaat om gebieden die vrij moeilijk begaanbaar zijn. Door dit project krijgen vrouwen met jonge kinderen, weduwen en wezen de kans om schoon drinkwater te vinden in hun directe omgeving.

Ik heb een gesprek gevoerd met iemand van een gerespecteerde bediening uit Amerika hierover. Zij hebben al de nodige ervaring in diverse landen zoals Ghana en India om waterpompen met schoon water aan te leggen. Zij zijn bereid om de uitvoering op zich te nemen waarbij wij op organisatorisch vlak aan de slag zullen gaan.

We danken u voor uw steun en hulp op financieel gebied voor dit project. Via onze nieuwsbrief willen wij u maandelijks op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen. Ook wanneer we de eerste start zullen maken met het plaatsen van de waterpompen zullen wij dit vol enthousiasme met u delen. Tot die tijd zijn we bezig om zoveel mogelijk fondsen te verzamelen, zodat we zo snel mogelijk kunnen beginnen met dit project. Want met dit project zullen mensenlevens veranderd, verbeterd en zelfs gered worden. Op dit moment is er al € 3790,00 binnen gekomen. Ons einddoel is om € 5000 te halen. Op de donate pagina kun je de laatste stand van zaken zien.

CONTACT GEGEVENS Rebuild the nations of El Shaddai Email: [email protected]

Navayo Leeuwin