Een visie die het waard is om voor te sterven

PROFETIE voor de kerk, daarna de natie en meer…… Heb lang nagedacht of ik dit wel moest plaatsen. Wat de Vader mij liet zien voor 2016 Maar na de droom die ik heb gehad, die ik eerst niet wilde accepteren omdat het geen fijne mooie droom was. Heb ik besloten om het toch te doen.

Eerste onderdeel de kerk! Er gaat een grote tweedeling in de kerk komen. Eén groep zal definitief uit het kerksysteem stappen en dit zal ook nog duidelijker in de samenleving zichtbaarder gaan worden. Een andere groep blijft binnen de 4 stenen muren en kiest er voor om daar in te blijven functioneren. Kerken zullen qua leden aantal niet verder groeien dit zal eerder stagneren. Gelovigen die uit het gemeente systeem stappen echter wel. Er zullen meer huis samenkomsten zijn. De tweedeling in de kerk zal ook splitsingen te weeg brengen waardoor vele geketend blijven. Maar er zullen ook groepen zijn die zullen uitstappen en daardoor zullen zij zelf ook een beweging zijn. De tweedeling zal zich zo manifesteren: Het zullen twee scheidingen en aparte werelden zijn die apart en onafhankelijk van elkaar functioneren. Er zal een dieper begrip en inzicht gekomen ten aanzien van de volgende onderwerpen in de Bijbel. Wet en gerechtigheid, liefde en waarheid. Er zullen meer voorgangers in opspraak raken. Yahweh spreekt dat de vreze des Heeren de gemeenten heeft verlaten en daarom zullen de begeerten die leiden tot zonden worden toegelaten. De Vader spreekt wanneer ze de vreze des Heeren zullen kennen dan zullen ze kennis krijgen van mij. En mij leren kennen. Dan zullen wonderen en tekenen ook toe nemen. Er zal vervolging komen uit de kerken, opschuddingen en het kerksysteem zoals wij die kennen zullen steeds meer mensen de rug toekeren. De mensen die kiezen om wel er in te blijven zullen niet weten wat God met hun voor heeft, omdat ze het te druk hebben met de dingen van de kerk.

Deze tweedeling zal zelfs in uitzending belicht worden op tv. Over gelovigen die hun geloof buiten een kerkgebouw om uit oefenen. Omdat deze groep steeds groter zal worden. Tenslotte liet de Vader mij één fundamenteel punt zien waardoor Hij in vele levens niet de kans krijgt om te spreken. Men is te druk met de bedieningen in de kerk. Is drukker bezig met facebook en What’s app. Dan dat men bezig is in Zijn woord en in gebed. Men zit vaker en langer achter de tv dan te mediteren en te overpeinzen over het Woord en wie God is. Hierdoor zijn vele zich gaan vervreemden van Hem. En vinden het moeilijk om Zijn stem te verstaan. De Vader zegt ze denken dat ze me kunnen verstaan, maar mijn schapen kennen mijn stem en naar een stem van een vreemdeling luisteren ze niet. Vele luisteren naar vreemde stemmen….zonder het zelf te beseffen. Hoe herkennen we deze tweedeling? Je eigen broeders en zusters zullen je verraden. En kwaad over je spreken. Strijdlust onder elkaar, competitie. Degene die de tijden en seizoenen kennen waarin we leven kunnen ze onderscheiden…. Er zullen mensen komen met psychiatrische stoornissen, war geesten en problemen in kerken en men zal niet weten wat ze er mee aan moeten. Omdat men meer gericht is op succes en het gelukkig zijn hier op aarde. De welvaartsevangelie zoals God het bedoeld heeft, heeft een andere dimensie gekregen. Omdat het meer gericht is geworden op de mens dan op God zelf. Men wijst op elkaar in plaats van op de schepper zelf. In plaats van dat de wereld de kerk heeft verlaten zal het juist in de kerk toenemen. Deze wereldse gelijkvormigheid zal een belemmering zijn voor vele om te groeien in de dingen van het koninkrijk van God en van de Vader. Wat ik zelf het meest schrikbarend vond is dat de boodschap van bekering steeds minder gebracht zal worden. Wanneer je houdt van Jezus en gelooft dat Hij de zoon van God is dan is het genoeg. De boodschap die oprecht berouw bij iemand teweeg kan brengen zal steeds minder gebracht worden. De kerk wordt steeds meer een plek van entertainment dan een plek waar mensen tot oprecht bekering komt en berouw van zijn zonden. Er zullen enkele gemeenten zijn die wel stand zullen houden. Vele hadden al volwassen dienen te zijn in het geloof maar zijn nog als kinderen die heen en weer geslingerd worden. (Galaten 4:1) Sprekende wonderen en scheppingswonderen: Er zullen wonderen zichtbaar wonderen die tot dan toe zich niet zodanig sterk hadden gemanifesteerd als daarvoor. Er zullen sprekende wonderen gebeuren. Men spreekt het uit in geloof en het gebeurt. Men ontvangt een bericht op via de mail of facebook waar in de ziekte wordt bevolen te gaan. En men ontvangt genezing. Mensen die slecht functionerende organen hebben. Of een nier missen ontvangen een scheppend wonder. Van een nieuw orgaan of nieuwe nier. Lichaamsdelen zullen aangroeien. We zullen het gaan zien. Autistische personen komen tot hun normale sociale verstand. Ik zag ook nog een andere vormen van wonderen maar deze wil ik een andere keer delen. Er zal een grote geloofsafval komen, maar vele nieuwe zielen zullen ook begroet mogen worden.

Belangrijk gebedspunten: Dat de boodschap van bekering en berouw en de vreze des Heeren weer terug mag keren in het huis van God. En onder de gelovigen. We zullen zijn hand zien bewegen als nooit tevoren. Entertainment, programma’s en religie zorgen er voor dat deze boodschap steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. Het meer gericht zijn op de mens dan de Vader zelf. Geen compassie of wederzijds begrip meer, maar men is meer gericht op zich zelf. Dat gebeurt wanneer de vreze des Heeren verdwijnt uit het leven van de gelovigen. Wanneer men zich wederom tot de Vader bekeert wordt deze bedekking weggenomen. (2 Korinthiers 3:16)