Profetische boodschap van herstel

Profetische boodschap van verandering en transformatie. Maar ook van verdrukking.

Al dagen achtereen hoor ik de stem van de Vader spreken dat dit nog steeds het Jubel jaar is. Het Jubel jaar zal een jaar van oogst en herstel zijn. Maar ook het begin waarin geweldige opwekkingen plaats zullen vinden. Zij zullen beginnen met een bescheiden begin, maar in hevigheid zullen ze als maar toenemen. Er zal een herstel zijn van het Lichaam van Christus. Waar in vele gelovigen geen angst meer hebben voor de toekomst en voor alle dingen die komen gaan. Het zal een Jubel jaar zijn van hoop ten aanzien van alle veranderingen die te gebeuren staan. Wat ik zie is dat er een nieuwe generatie van Evangelisten zal opstaan die wandelen in een grotere geloof met grotere hoogten. Want zij kennen de tijden en seizoenen en zij begrijpen dat er een seizoen is van zaaien. Maar ze begrijpen ook dat het seizoen van oogsten nu is aangebroken. Vele geloven dat er zware tijden en verdrukkingen er aan zitten te komen. Maar zij vergeten dat de Vader niks laat gebeuren hier op aarde tenzij de gelovigen er klaar voor zijn. Op dit moment is het Lichaam van Christus er niet klaar voor want zij is verdeeld. De Vader zegt dat het Lichaam weer één zal zijn in haar spreken, maar eerst zal er herstel moeten zijn en een tijd van verzoening. Er zijn nu veel dwalingen, misleidingen en valse bedriegelijke vele tongen die spreken. Zij kunnen deze praktijken doen en zo spreken omdat er geen onderscheiding is vanuit het Lichaam. Want het is een Lichaam zonder geweten. Maar de Vader zal gelovigen verenigingen die met één tong en één geweten zullen spreken. Er zal een geweldige opwekking plaatsvinden die in haar kracht alleen maar zal toenemen. Het zal een opwekking zijn die wereld nog nooit eerder heeft gezien. En zij die het mee maken hebben geen voorstelling hebben van wat hun is overkomen. Maar andere zullen weten dat dit de beweging is waar de wereld op heeft zitten wachten. Ellende en wanhoop zal veranderen in hoop en blijdschap. Want het Jubel jaar zal het jaar van de geest van EliYahu (Elia) voortbrengen. Welke ons zal leiden naar onze bestemming van tijden en verfrissing. En dat zal het jaar van herstel inluiden, waarbij kromme wegen recht gemaakt zullen worden. En oude muren die beschadigt waren zullen hersteld worden. Dit is het jaar van Elia en het jaar van herstel. Dit is het Jubel jaar waarin geweldige opwekkingen komen die de wereld nog nooit eerder heeft gezien. Het is de openbaring van Godsheerlijkheid van zijn sterkte en kracht aan de natiën. Deze volheid, kennis voor de waarheid zullen alleen maar toenemen onder de gelovigen. Het zal de laatste enorme oogst zijn die zal voortkomen tot aan de wederkomst van de levende Messias Yahusha Hamasiach (Jezus Christus) Voor de apart gezette gelovigen.

Een andere verandering die zal komen is het volgende: 1. 1 Het Europees monetair stelsel en wereld monetair stelsel zullen veranderen en meer gedigitaliseerd worden. 2. 2 De generatie gelovigen (evangelisten/profeten) die de Vader aan het klaar maken is zal op een andere manier bewegen en functioneren dan generaties daarvoor in het verleden. Het zal op een ongewone manier zijn zoals nog niet eerder is gezien. 3. 3 Vele gelovigen zitten vast in occulte banden die ze gevangen houden, evenals velen in de wereld. Doordat ze zich onbewust hebben ingelaten met toverij en het occulte. Ik zag gevangenis deuren open gaan… 4. 4 De manier en het begrijp van hoe we ‘kerk/gemeente’ houden zal veranderen. Het zal niet zoals gewoonlijk de kerk zijn zo spreekt Yah. Wanneer gelovigen samenkomen zullen er echt dingen gebeuren. Want de gemeente zal een beweging zijn zonder 4 muren. .Yah zegt dat je het met je eigen ogen zult zien. De tijd is gekomen. Want dit zijn tijden van verfrissing.

Daarna hield het beeld en de visioen op…..