Samenwerking tussen Rumas en Rebuild the nation

‘Precair of geen precair, Rumas heeft een geweldig en vruchtbaar jaar achter de rug.’ Dit zegt de motor en oprichter van Rumas, Emmy Hart, vol trots en overtuiging aan Dagblad Suriname. De drijfveer hierachter zijn geweest continue motivatie, inzet en betrokkenheid. Hart benadrukt dat zij zich geenszins heeft laten afschrikken door het woord ‘precair’. Haar sterke wil en motivatie hebben altijd de boventoon gevoerd. ‘Wanneer je je inzet, gemotiveerd bent en altijd betrokken blijft in hetgeen wat je doet, zal het altijd goedkomen.’ Zo zijn er gedurende 2017 zes grote projecten ontplooid, los van de vele activiteiten die Rumas op haar naam heeft staan. ‘We spelen niet en we zijn ook niet alleen met onszelf bezig. We zijn er voor de totale Surinaamse gemeenschap’, aldus Hart, die ook een woord van dank uitbrengt aan het adres van de totale Surinaamse gemeenschap, de regering, de buitenlandse donoren en ‘de anonieme mevrouw’ die de Rumas op financieel gebied flink heeft geholpen.

De zes projecten die Rumas op haar naam heeft staan, zijn ‘Over je top’ voor vrouwen, ‘Mi srefi kan’, het verfproject te OS Livorno gesponsord door Staatsolie Foundation, het Christelijk project ‘Rebuild the nation’, gesponsord door een Nederlandse organisatie, ‘Bouw gi wan betre tamara’ en het project voor drop-outs ‘Mi kanto ma mi de ete’. Daarnaast heeft de Rumas relatietrainingen verzorgd voor gedetineerden in Santo Boma, voor medewerkers van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, huize Samuel, en Prasoro en een training ‘Ongewenst gedrag’ voor Projecta.

Verder heeft Rumas vele activiteiten georganiseerd, waaronder de ‘Moederdag wandelloop’, de ‘Vaderdag man cook –out’, de activiteit ‘Service Learning’ en de ‘Gi grani nan nyan prisiri’ voor de minstbedeelden. Ook heeft de Rumas aan gezinsbegeleiding gedaan. De animo hiervoor was bijzonder groot. Gemiddeld waren er 5 ouders met hun zoon of zonen aanwezig.

Hart geeft ook mee dat de stichting Rumas nu ook over een bus en een perceel beschikt. Middels deze aanwinst is de Stichting Rumas in staat zich meer en intensiever ten dienste te stellen voor de gemeenschap. Hart is ook dankbaar dat zij twee buitenlandse reizen heeft mogen afleggen: een naar Nederland en een naar Mexico drie weken terug. Daar heeft zij een training gevolgd over jongeren die gerelateerd zijn aan drugs. Hier kwam zij tot het besef dat drop-outs, drugs en criminaliteit aspecten zijn die aan elkaar verbonden kunnen worden. Vol zelfverzekering zegt Hart dat Rumas zich nu ook gaat inzetten voor jongeren met drugsproblemen. Dit wordt één van de grote uitdagingen voor haar in het nieuwe jaar 2018. Rumas beschikt over ‘gecertificeerde drugsprogramma’s in huis’. Inmiddels is zij ook verzekerd van twee projecten in 2018, dankzij de steun van het Kansfonds en de buitenlandse donateur Ibrich.

Asha Gajadien-Bhagwat