The year of the release

Het was een tijdje stil geweest. Maar hier ben ik weer. Soms is het belangrijk om even zonder facebook of andere social media zaken bezig te zijn. Maar dat je tijd apart zet met God in bidden en in vasten. In die periode heb ik veel wonderen mogen aanschouwen en mee maken.Het is van belang om jezelf te reinigen van zaken van deze wereld en om je geestelijk leven van tijd tot tijd op te bouwen, maar voor al om dichter te komen tot God. Zodat Hij zich zelf aan je kan openbaren. En dat we die geestelijk mens zullen zijn die we behoren te zijn op deze wereld. Lucas 5: 34 Doch Hij zeide tot hen: Kunt gij de bruiloftskinderen, terwijl de Bruidegom bij hen is, doen vasten? 35 Maar de dagen zullen komen, wanneer de Bruidegom van hen zal weggenomen zijn, dan zullen zij vasten in die dagen. Het is van enorm belang wanneer we ons soms afzonderen om tijd apart te zetten voor God en niet altijd maar bezig te zijn met de bediening, wat je voor al pastors ziet van grote kerken. Martha was steeds bezig met werken, dienstbetoon aan de Vader en de bediening maar Maria had het beste deel gedaan, omdat ze werkte aan haar relatie met Hem.

We leven in een wereld waar men leeft volgens de Romeinse kalender en de seizoenen van deze wereld inplaats van Godskalender. De eerste maand volgens Godskalender is Nisan 1 deze valt dit jaar op 21 maart 2015. In die periode zal er een geestelijke transitie plaatsvinden in de hemelse gewesten. Het is het jaar van de Shemittah. Dit betekent het jaar van de kwijtschelding, het jaar van de verlossing en het jaar van de verlossing die er aan komt. God werkt met tijden en seizoenen. En met een bepaalde timing. En het is belangrijk dat we zijn tijden en seizoenen begrijpen, alvorens we in deze overgang ten volle kunnen wandelen. Waarin we doelen kunnen bereiken en plannen kunnen zien slagen die we jarenlang al in onze hart en gedachten hadden liggen. Het is the year of the release (het jaar van de vrijlatting). We kunnen God niet in de box stoppen, maar het is een feit dat Hij de maan, de sterren en de zon aan de hemel heeft gecreëerd om tijden en seizoenen vast te stellen. Daarom zal het ook het jaar van het oordeel zijn voor naties die zich weigeren te bekeren. En hetgeen wat God heeft vastgesteld als bitter en duisternis. Neerzetten als goed en rechtvaardig. Dan spreek ik over goddeloze wetgevingen die rechtstreeks ingaan tegen de geboden van God. Vele hebben hebben het over de glorie van God die zal komen en de liefde en genade van God. Maar God zegt wie mij lief heeft heeft ook mijn geboden lief.

Dit seizoen wanneer het Bijbelse Nieuwjaar zal beginnen precies wanneer de lente begint op 21 maart op Nisan 1. Zal het seizoen van de waarheid zijn. Het is het jaar van de Shemittah, het jaar van de vrijlating voor zij die gebonden zijn. Dit is het jubeljaar voor zei, voorzei die verwond zijn en in vrede heengezonden zullen worden. En voor zei die schuldvrij willen zijn en leven. Of op zoek zijn naar een huwelijkspartner. God wil het je geven. Of zei die bidden voor de redding van verloren familieleden en vrienden die Abbah nog niet kennen.

Dit zijn sleutels en belangrijke geheimenissen die al bekend waren in het verborgene maar vaak nog geopenbaard moeten worden aan de mens. Zelfs mensen in de wereld hebben het idee dat dit het jaar is waar in vele dingen staan te gebeuren. Alleen moeten we wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om deze beloften te kunnen grijpen. Want zonder geloof moeten we niet menen dat we iets van God kunnen verwachten. En hoe kunnen we geloof definiëren? Aan de mate van iemands gehoorzaamheid kunnen we de mate van iemand zijn geloof aflezen. Iemand die wandelt in geloof is iemand die wandelt in gehoorzaamheid aan de Vader. Die wandelt in gehoorzaamheid aan de geestelijke wetten en natuurwetten van deze wereld. Door niet tegen ze in te gaan, maar door juist met ze mee te werken. Want dan alleen zullen de zaken die jij wilt bereiken ook voor jou gaan werken. Gehoorzaamheid is niets anders dan je geloof om te zetten in daden.

Alleen door het geen wat je weet in praktijk om te zetten en anderen dit ook zo te leren zul je hetgeen wat je weet blijvend kunnen behouden en zelfs uit kunnen bouwen. Het zal het jaar zijn dat zij die boze bedoelingen hebben ontmaskert zullen worden. Dat valse leerstellingen ontboezemt zullen worden. Niks glorie en heerlijkheid. Eerst zal het oordeel moeten komen voor diegene en die naties die zich niet willen bekeren. Zoals men in de wereld zegt eerst komt het bitter en dan komt het zoet. Alleen weten we dat in de wereld het zoet niet altijd zo zoet smaakt. Bij de beloften van de Vader weten we dat het boven bidden en beseffen zal zijn.

De enige manier hoe we in dit seizoen van vrijlating en losmaking kunnen gaan komen is wanneer we bereid zijn en het verlangen hebben Gods tijden en seizoenen te kennen. Door om te zien naar de noden van anderen, door het kwade en hetgeen wat zondig is oprecht te haten, Door Gods geboden zo te leren en te onderwijzen dat degene die het horen zijn levensstijl zal veranderen. Door niet kwaad te spreken over onze naaste en wiens ja, ja is en zijn nee, nee. En hij is vrij van aanzien des persoons. Hij geeft te leen aan diegene in nood. Een leven van gebed van bidden en vasten horen daar ook bij. En hij past de woorden in Psam 15 en 24 op de juiste wijze in dit seizoen toe. Hierdoor belooft God dat Hij ook om zal zien naar ons. En dat Hij ons zal beschermen voor onze vijanden. Hij zal een engel sturen op onze pad. Geluk, gunst, vruchtbaarheid en gezondheid op alle gebieden van ons leven zal nooit ontbreken. Godsjaar zal altijd één zijn van oordeel of van zegen. Van loslating of van gevangenschap. Dit is het seizoen waar in het volledig tot wasdom zal komen. Dit is het jaar van de Shemittah. Het is een jaar van rust voor diegene die daar naar hadden gezocht. Maar het is een jaar van verderf voor zij die niet openstaan om hun verkeerde wegen te veranderen.