Wat is religie?

Je hebt er vast al heel veel over gelezen over gehoord zo her en der. Een kerk die vast zit aan religie hanteert elke dienst een vaste ritueel en richtlijnen volgens welke manier zo’n dienst moet verlopen. Een zogenoemde programma, waardoor je ziet dat er vaak weinig ruimte overblijft voor de Heilige Geest. Zo’n dienst is helemaal dicht geprogrammeerd. Je zit vaak dat mensen in zo’n gemeente vasthouden aan traditie, ze houden vast aan een programma(ik heb daar niets tegen, zolang het maar geen must wordt. En het geen mensen ding begint te worden. Jammer genoeg is het dat vaak wel) Men beoefend een religie wanneer het meer gericht is op de mens dan op God alleen. En alles volgens een bepaald stramien en richtlijn moet blijven verlopen. Men staat niet open voor iets nieuws. Je zou kunnen stellen dat ik een ervaringsdeskundige ben van hoe een religieus systeem in zo’n gemeente er uit ziet. Want ik heb zelf bijna 7 jaar in eentje gezeten.

Je ziet dat de Geest van controle sterk aanwezig is, alles moet precies zo gaan zoals de voorganger of de oudste het wilt. Er mag absoluut niet van het programma afgeweken worden. Waardoor je ziet dat de Heilige Geest vrijwel niet kan bewegen. Er staat geschreven doof de Heilige Geest Gods niet uit. (1 Thess 5:19) Hoe doof je Hem uit? Door bijvoorbeeld geen ruimte te laten voor profetie in de gemeente. Vele zijn bang voor valse profetieën. Daarom staat er ook geschreven dat de gemeente moet toetsen. Dit hoeft niet altijd de voorganger zelf te zijn. 1 Cor 14:29 Wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord voeren en anderen zullen beoordelen. Door deze geest van controle zie je dat mensen meer vreze hebben voor een voorganger of oudste. Dan dat er een vreze Gods is. Een gemeente waar de vreze Gods is, daar kan bijna geen religie aanwezig zijn. Omdat zo’n gemeente vlucht van de zonde, net zoals in Handelingen gebeurde toen al die toverboeken werden verbrand. En vervolgens vele tot geloof kwamen. En vrees kwam over de gehele gemeente. Met vrees bedoel is geen angst, maar een ontzag voor God. Waar Gods geest regeert is er geen ruimte voor controle, want waar de Geest van God is daar is vrijheid. Je ziet dat er ook veel manipulatie aanwezig is in een gemeente waar de geest van religie sterk heerst. Dat zag je ook in het eerste testament bij Saul. Die erg veel controle wilde hebben maar ook manipuleerde. (Zie 1 Samuel 15:23) Manipulatie is ook de zonde van toverij, het is ook een vorm van afgoderij. Door je woorden suggestief te kiezen probeer je de ander jouw mening op te leggen. Je probeert de ander op een verkeerde manier te beïnvloeden. Intimidatie is ook een bepaalde vorm hier van en wetticisme(wat vaak verwart wordt met het onderhouden van Godsgeboden, wat niets anders is dan God gehoorzaam zijn doordat de Heilige Geest jou daar bij helpt, mits jij je hart daarvoor openstelt) Het is juist op een geforceerde manier iets proberen te doen, waardoor het religieus wordt. En een ander te intimideren of manipuleren met bepaalde uitspraken. “Als jij geen tienden betaald of geen lid bent van de gemeente kunnen we je niet helpen.” Of ben je nog geen deel van ons. Of kan God je niet zegenen of kun je zelfs geen deel hebben aan het avondmaal. Ja het is echt zo. Deze zaken gebeuren. En deze zaken kunnen gebeuren wanneer de Heilige Geest wordt uitgedoofd, omdat een mens wil regeren. En Jezus daarbij vakkundig buitenspel wordt gezet. Men zegt dat het ‘Oude verbond’ niet meer hoeft, maar tienden betalen moet nog wel. Want dan wordt Mallaechi preek van stal gehaald. Waar in staat dat we God niet mogen beroven.

In elk persoon is een bepaalde vorm van religie in een bepaalde mate terug te vinden. Hoe minder je op jezelf lijkt hoe minder religieus je zult zijn. Iemand die in Christus is kan onmogelijk meer op dezelfde persoon van toen lijken omdat hij Christ like is geworden. Vaak zitten er bepaalde zaken nog onbewust in, zonder dat men erg in heeft. Dit kan zijn in de manier hoe je bidt. Jezus sprak over lange reperterende gebeden die niet werden verhoord, Dit staat ook in Jakobus. Jezus zelf zei; Gij, stomme en dove geest, Ik beveel u: ga uit van Hem. Meer zei Hij niet en hij was veel effectiever dan diegene die zolang baden. Hoe langer je bidt hoe minder effectief je feitelijk bent. Eén enkel Woord is vaak al genoeg. Jezus bad veel en lang in zijn stille tijd, maar kort wanneer Hij een ander vrij zette van zijn ziekte. Nu zie je dat het vaak andersom is. Iemand bid lang voor de zieke, maar neemt bijna niet of nauwelijks stille tijd met God. Uiterlijke zaken zoals lange gewaden zoals katholieke priesters dragen of keppeltjes e.d. valt ook allemaal onder religie. Het zijn zaken waar van God nooit in de Bijbel heeft gezegd dat we deze moeten onderhouden. Maar door menselijke tradities zijn ze toch binnen gekomen. Het zijn geboden en tradities van mensen die het Woord krachteloos maken en er voor zorgen dat wonderen en tekenen in gemeenten ophouden te bestaan. In Handelingen was het levensstijl en normaal als een zieken werd genezen. Nu is het een wonder als zoiets gebeurt. En ben je ook meteen een krachtige man Gods. Je zou bijna denken dat de wonderen in het ‘Oude verbond’ groter waren als je het vergelijkt met het gemiddelde van wat je nu ziet. (Uitzonderingen daar gelaten.)Terwijl men toen zonder Jezus moest wandelen. Nu hebben we alles wat we nodig hebben. Het probleem is dat religie er voor zorgt dat men de wonderen van God die wel daadwerkelijk vanuit Hem komen, wil gaan betwisten als of het om valse tekenen gaat. Wanneer men uit die vier muren zou stappen. En uit die vicieuze cirkel zou gaan. Dan zouden we nog eens wat beleven. En dan zou de kerk niet meer gezien worden als een gebouw. Maar als een levende gemeente waar in iedereen op zijn of haar bijzondere wijze wordt gebruikt. Dan is men ook gedwongen om kleur te bekennen. Omdat je dan niet meer op je veilige plek zit in het gebouw. Wanneer men uit zou stappen dan kan men bijna niet meer hetzelfde meer zijn of blijven als vroeger.

Men zoekt het in religie, maar waar men eigenlijk naar opzoek is naar een relatie. Men is op zoek naar liefde. Een liefde die je op deze wereld niet zal vinden.