Zij hadden hun leven niet lief tot de dood

Openbaringen 20:4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.

De tijd komt steeds dichterbij waarbij je geloofsidentiteit een prijs kost, van wie je bent en wat je bent. Het moment breekt aan dat de wereld van nu nooit meer dezelfde zal zijn. Vele mensen hebben als breekpunt dat ze hun identiteit van wie ze zijn of wat ze zijn opgeven wanneer het hun leven dreigt te kosten. Wanneer je iets hebt gevonden wat het waard is om voor te sterven dan heb je heb je de ware essentie van het leven gevonden.

Een levensvisie en identiteit kan vormgegeven worden vanuit je innerlijke ik of juist vanuit uiterlijke schijn. Uiterlijke schijn is vaak gebaseerd op geloofsovertuigingen en religie. Maar waar het omgaat is dat vele vergeten dat wanneer je een relatie hebt met God je dan geen religie kan hebben welke vaak gericht is op de mens zelf. Een religie is vaak gebaseerd op tradities en gewoonten van mensen. En is gericht op uiterlijke vormen en zaken van buiten, waar aan mensen kunnen zien dat je bij een bepaalde religie hoort. Wat van binnen is in de innerlijke mens moet naar buiten komen. Bij de Joden is dat vaak een keppeltje op hun hoofd. En tijdens de tweede wereld oorlog was het Jodenster. Hierdoor kon iedereen zien waarbij je hoorde. Dit kan positief of negatief zijn. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3265613/2012/06/04/Joodse-jongeren-aangevallen-met-hamer-en-ijzeren-staaf.dhtml, bij moslims is het vaak een djellaba http://www.amazightv.net/nieuws/1532_den-haag-biddende-moslim-met-djellaba-gearresteerd.html Christenen kun je vaak herkennen aan een kruisje http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3377388/2013/01/15/Europees-Hof-christen-mag-kruisje-dragen-op-werkvloer.dhtml het zijn uiterlijke vormen die iemand zijn religie en indirect ook zijn identiteit weerspiegelen. Alleen kom ik nu steeds meer mensen tegen waaronder ook een Joodse man die zijn identiteit geheim probeert te houden. Hij loopt niet meer met zijn keppeltje over straat. Hij geeft zijn identiteit op vanwege de veiligheid van zijn gezin en van zich zelf die nu in het geding is. Vanwege de situatie met Israël en Gaza en Irak en Isis die momenteel in de wereld spelen. In Irak komen steeds meer verhalen naar buiten van Christenen die onthoofd worden onwille van hun geloof. Die hun identiteit in dit geval hun Christelijke geloof op het spel moeten zetten, want anders betalen ze de prijs van de dood.

Zelfs vrouwen en kinderen schijnen onthoofd te worden. In openbaringen 20:4 staat geschreven: En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.

In openbaringen 12:11 staat geschreven

En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe. Wie waren deze mensen? Zij waren bereid om te sterven en alles op te geven wat ze hadden, omdat hun idealen en het geloof wat ze hadden sterker was dan de manipulatie die zei dat ze hun leven zouden verliezen.

We leven nu in een tijd dat we gedwongen worden te kiezen waar we voor staan en als we dat niet zelf doen dan wordt er voor ons gekozen. Kiezen we voor de waarheid of kiezen we voor om te liegen. Vele kerken slapen omdat ze de mensen zeggen dat de tijden van glorie en heerlijkheid zijn gekomen. Maar de Bijbel leert ons dat het zelfs nog erger zal zijn dan in Sodom en Gomorra omdat vele niet naar de woorden willen horen die mensen brengen tot inkeer. Die men brengt tot de waarheid.

Mattheus 10:14 En indien iemand u niet ontvangt of uw woorden niet hoort, verlaat dat huis of die stad en schudt het stof uwer voeten af. 15 Voorwaar, Ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor die stad. We leven in een tijd dat men bang is om de waarheid te vertellen, dat men meer gefixeerd is op de genezing dan het redden van zielen als door het vuur heen die verloren dreigen te gaan. Dat men water bij de wijn doet, omdat men bang is om een positie. Maar hij die niet geeft om een positie en zijn leven niet lief heeft op deze wereld. Al is hij gestorven dan nog zou hij leven. Zoals al die gelovigen die onthoofd zijn vanwege hun geloof in Jezus. Wanneer ze het hadden ontkend hadden nog kunnen leven op deze wereld. Maar Jezus zegt als we onze leven hier op aarde liefhebben zullen we het verliezen. Maar hij die het heeft verloren zal het terug vinden. Omdat hij zijn leven niet lief had tot de dood. Wat inhoudt dat men er voor koos om te sterven omwille van het geloof omdat ze een grotere beloning wilde beërven in het leven die hier na komt. In Irak zijn er vele Christenen onthoofd die weigerde om te vluchten omwille van hun geloof. Vele kerken in het westen waren allang leeg geweest, omdat men heeft zitten slapen zonder ooit wakker te zijn geweest. Juist wanneer je je leven je carrière opgeeft zal de deur van het eeuwig leven in het koninkrijk van God gevonden worden. Er staat dat er niet vele zijn die het zullen vinden. Want vele zoeken het koninkrijk zonder gerechtigheid. Vele Joden moesten sterven vanwege hun identiteit en hetzelfde geldt nu voor Christenen in Mosul. Alleen waren er sommige die hun leven niet lief hebben tot de dood, zij wisten dat ze een beter leven zouden hebben welke nog moest komen. Omdat ze hun identiteit die ze hadden gekregen niet waren vergeten. Dat was van een koninkrijk waar een plek voor hun bereid was om in te wonen. En waar deze wereld nooit kon komen. Ze wisten dat ze iets hadden ontvangen wat het waard was om voor te sterven. Openbaringen 14:12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. Er wordt hier niet gesproken over Christenen maar heiligen. Want niet elke Christen is heilig. Een heilige is iemand die zijn identiteit nooit opgeeft omdat hij een getuigenis heeft die niemand van hem kan afnemen. Het is iemand die zijn leven niet lief heeft tot de dood. En daarom is een voorbeeld voor vele gelovigen die niet weten hoe het is om te leven voor Christus, zoals de wereld hem nooit heeft gekend.